У Комітеті з питань економічного розвитку обговорили євроінтеграційний законопроект щодо захисту прав споживачів

Секретаріат Комітету з питань економічного розвитку
24 квітня 2023, 16:30

 

Сьогодні, 24 квітня 2023 року, у Комітеті з питань економічного розвитку відбулася нарада з обговорення проекту Закону України про захист прав споживачів (реєстр.№  6134), спрямований на наближення національного законодавства про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу та гармонізації системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС.  Зазначений законопроект був прийнятий Верховною Радою України  6 жовтня 2022 року за основу та наразі готується на друге читання.

Метою вказаного проекту є досягнення сумісності між системами захисту прав споживачів України та ЄС, підвищення рівня захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі, зменшення навантаження на бізнес шляхом удосконалення діючого законодавства, підвищення ролі громадських об’єднань споживачів в системі захисту прав споживачів і рівня споживчої грамотності населення та інше.

 Учасники заходу, серед яких були присутні народні депутати України – члени Комітету, представники Уряду, бізнес середовища, експертних організацій та інші, обговорили нагальні проблеми у питаннях захисту прав споживачів та дійшли згоди, що положення законопроекту в цілому відповідають задекларованій меті, але є окремі зауваження та пропозиції, які мають бути доопрацьовані з урахуванням можливостей, передбачених частиною шостою статті 118 Регламенту Верховної Ради України.

Зважаючи на характер висловлених зауважень до законопроекту та необхідність техніко-юридичного доопрацювання окремих положень, вбачається за доцільне переглянути рішення Комітету від 09 грудня 2022 року, на якому  було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України про захист прав споживачів в цілому.

Комітет з питань економічного розвитку планує розглянути проект Закону України про захист прав споживачів (реєстр. № 6134) на найближчому засіданні.