Перелік підкомітетів

Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку та

 предмети відання

                                                                                                                                                             

1. Підкомітет з питань державної економічної політики, предмети відання:

державна економічна політика;

господарське законодавство;

кооперація (крім сільськогосподарської кооперації)

 

2. Підкомітет з питань регуляторної політики, предмети відання:

регуляторна політика;

 ціни і тарифи, ціноутворення;

захист прав споживачів;

 

3. Підкомітет з питань  промислової політики, предмети відання: 

промислова політика та розвиток окремих галузей виробництва;

стандартизація, підтвердження відповідності, акредитація та метрологічна діяльність;

регулювання діяльності із здійснення операцій з металобрухтом

 

4. Підкомітет з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій, предмети відання:

зовнішньоекономічна, інвестиційна діяльність, спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку, технологічні парки;

космічна діяльність (крім питань, що належать до сфери національної безпеки та оборони);

застава, лізинг, концесія, розподіл продукції

 

5. Підкомітет з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу, предмети відання:

антимонопольна політика, розвиток економічної конкуренції;

публічно-приватне партнерство; інтелектуальна власність;

розвиток підприємницької діяльності та гарантування прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності;

 

 6. Підкомітет з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном, предмети відання:

регулювання публічних закупівель;

управління майном, що перебуває у державній чи комунальній власності;

приватизація державного і комунального майна, націоналізація, реприватизація, банкрутство;

оренда

 

7. Підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, предмети відання:

адаптація законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.


8. Підкомітет з питань регіонального економічного співробітництва і торгівлі, предмети відання:

       регіональне економічне співробітництво;

       розвиток  регіональної торгівлі.

9. Підкомітет з питань взаємодії з правоохоронними органами в економічних питаннях, предмети відання:

захист національного бізнесу від зловживань правоохоронних органів;

захист національного бізнесу від втручання правоохоронних органів у процес приватизації державного майна.


Повернутись до списку публікацій

Версія для друку