08 червня 2022 року відбулося спільне засідання круглого столу з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему: «Законодавче регулювання суспільних відносин щодо застосування праці іноземців в Україні».

Секретаріат Комітету з питань економічного розвитку
08 червня 2022, 12:42

щодопроведенняспільнозКомітетомВерховноїРадиУкраїнизпитаньсоціальноїполітикитазахиступравветеранівзасідання«круглого столу» на тему: «Законодавче регулювання суспільних відносинщодозастосуванняпрацііноземціввУкраїні».щодопроведенняспільнозКомітетомВерховноїРадиУкраїнизпитаньсоціальноїполітикитазахиступравветеранівзасідання«круглого столу» на тему: «Законодавче регулювання суспільних відносинщодозастосуванняпрацііноземціввУкраїні».