4-те скликання (2002-2006)

19 лютого 2013, 16:24

 

Діяльність Комітету з питань промислової політики і підприємництва за період четвертого скликання

(2002 – 2006 роки)

 

За період IV скликання Верховної Ради України діяльність Комітету була спрямована на законодавче врегулювання питань державної підтримки вітчизняного виробника в гірничо-металургійній галузі, суднобудуванні, літакобудуванні, космічній діяльності та регуляторній політиці.

 

Проведена робота сприяла досягненню певних результатів. Зокрема, за період скликання було прийнято пакет законодавчих актів щодо розроблення та застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності.

 

Копітка і значна робота проведена в Комітеті у питаннях законодавчого врегулювання засад державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності. У IV скликанні Верховної Ради України  цьому виду діяльності було присвячено 26 законодавчих актів. Визначальними з них є закони, що стосуються питань державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності, створення єдиної системи реєстрації та регулювання підприємницької діяльності.

 

Враховуючи, щодо предмету відання Комітету з питань промислової політики і підприємництва входить широке коло питань пов’язаних з законодавчим врегулюванням проблем в металургії, хімічній промисловості, машинобудування і інших галузях, а також в підприємницькій діяльності, до опрацювання законодавчих актів постійно залучались досвідчені фахівці, які тривалий час працювали в промисловості та бізнесі. Проте, кожний раз це були різні люди, які виявляли бажання реалізувати свій досвід для розв’язання проблем галузі.

 

Проаналізувавши такий досвід на початку четвертого скликання на засіданні Комітету 27 листопада 2002 року було розглянуто питання про доцільність створення постійно діючої науково-експертної ради, членами якої пропонувались досвідчені спеціалісти базових галузей і науковці. На зазначеному засіданні було затверджено Положення про науково-експертну раду та її персональний склад. Що стосується персонального складу НЕР, то враховуючи широкий спектр питань, що охоплює поняття промислова політика і підприємництво, було прийнято рішення ці два напрями діяльності розподілити і затвердити їх склад окремо по напрямках.

 

За минулий період було прийнято 5 законів, дія яких спрямована на спрощення реєстрації громадських організацій, профспілок, політичних партій, скорочення переліку дозволів необхідних  для впровадження підприємницької діяльності, визначення форми власності суб’єктів господарювання, отримання дозволу на видобування бурштину суб’єктами господарювання всіх форм власності та скасування умов локалізації при вступі до СОТ.

 

Всього за період четвертого скликання Верховної Ради України  в Комітеті опрацьовано 74 проектів законів і постанов, з яких 33 прийнято як закон в цілому. Решта законопроектів відхилено та відкликано суб’єктами права законодавчої ініціативи, положення деяких враховано в інших законах або не було включно до порядку денного чи не розглянуто за браком часу. В зазначеному скликанні Комітетом забезпечено проведення 100 засідань, на яких розглядалися важливі питання підготовки, розгляду, опрацювання та процедури супроводження законопроектів по яким Комітет визначено головним, або законопроектів в яких містяться положення, що суттєво впливають на діяльність промислових підприємств різних галузей та форм власності, по яким Комітетом готувалися ретельні пропозиції та зауваження.

 

По найбільш важливим питанням напряму діяльності промисловості, що входять до предметів відання Комітету практикувалося проведення виїзних засідань з залученням широкого кола фахівців, науковців. Експертів та громадськості. Таких засідань в IV скликанні Верховної Ради України  відбулося – 17. При плануванні організації таких засідань враховувалися і аспекти їх регіональних особливостей і місце в економіці країни, а також цілий ланцюг технологічних зв’язків.