5-те скликання (2006-2007)

19 лютого 2013, 16:25

 

Діяльність Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва за період п’ятого скликання

(2006 – 2007 роки)


У V скликанні Верховної Ради України основними напрямками діяльності Комітету визначено законодавче врегулювання питань забезпечення функціонування промислового комплексу України, та окремих його галузей і підприємств, а також здійснення регуляторної політики та підтримку розвитку підприємницької діяльності.

 

Визначення конкретних напрямків діяльності та проведена організаційна робота забезпечили розгляд в Комітеті майже 40 законопроектів, з яких подано на розгляд Верховної Ради України 36 проектів законодавчих актів. Значна питома вага з розглянутих документів стосувалась законодавчого врегулювання засад державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності. У минулому скликанні у зазначеному виді діяльності було розглянуто понад 15 законодавчих актів, з яких прийнято як закон – 6. Визначальними з кількості прийнятих законів є нормативні акти, що стосуються питань державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності, створення єдиної системи реєстрації та регулювання підприємницької діяльності.

 

Всього за період минулого скликання Верховної Ради України в Комітеті опрацьовано 38 проектів законів і постанов, з яких 11 прийнято як закон в цілому. Решта законопроектів знаходяться на доопрацюванні або відхилено та відкликано суб’єктами права законодавчої ініціативи. Положення окремих законопроектів враховано в інших законах тому їх було знято з розгляду.

 

Під час проведення засідань Комітету в зазначеному скликанні, яких проведено – 24, в тому числі одного виїзного, розглянуто 158 різнопланових питань, з яких 10 по контролю за виконанням чинного законодавства. На них в першу чергу розглядалися важливі питання ходу підготовки, опрацювання, терміну розгляду та супроводження законопроектів, по яких Комітет визначався головним, або законопроектів, положення яких суттєво впливають на діяльність промислових підприємств різних галузей та форм власності. По цим проектним документам Комітетом готувалися ретельні пропозиції та зауваження, що направлялись Комітетом визначеним головним.

 

У порядку контролю за виконанням законодавчих актів України у вересні 2006 року розглянуто питання про хід виконання та розгляд пропозицій щодо фінансування загальнодержавних (національних) та бюджетних програм, які відносяться до відання Комітету, що стосуються розвитку малого підприємництва, високих наукоємних технологій, космічної програми ті інших.

 

В діяльності Комітету значна увага приділялася організації та проведенню конференцій, симпозіумів, семінарів, інших заходів, які проводились за його участю. Практично у всіх колегіях Мінпромполітики, Держспоживстандарту, Держпідприємництва та Національного космічного агентства України приймали участь члени Комітету.

 

Всього за період діяльності Верховної Ради України V скликання взято участь у проведенні 18 заходів, розглянуто більше 1200 листів та звернень громадян.