На засіданні Комітету з питань економічного розвитку 22 серпня 2023 року було переглянуте рішення Комітету щодо доопрацьованого народними депутатами України – членами Комітету законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо узгодження законодавства у сфері оренди та приватизації державного та комунального майна (реєстр.№6102-д).

Метою законопроекту є удосконалення окремих етапів передачі державного та комунального майна в оренду та приватизації такого майна, що дозволить зробити процес більш зручним, прозорим та ефективним. Також законопроект спрямований на узгодження положень Закону України про оренду з рядом інших законів, які також регулюють відносини з управління, використання державного та комунального майна для уникнення різного тлумачення таких норм учасниками цих процедур.

Положеннями законопроекту запропоновано: внести зміни до Закону України про оренду для уможливлення передачі в оренду окремих частин єдиних майнових комплексів, передача яких в оренду в цілому заборонена;  усунути обмеження щодо строку договорів оренди у період дії воєнного стану; розширити перелік умов припинення договорів оренди; передбачити право органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, брати в пільгову оренду за нижчою ставкою державне майно з подальшою передачею такого майна в користування внутрішньо переміщеним особам; змінити підхід до викупу орендованого майна, замінивши право на безпосередній викуп викупом за результатами електронного аукціону з переважним правом орендаря; надати можливість Кабінету Міністрів України встановлювати особливості оренди рухомого та нерухомого майна, яке належить державним та комунальним закладам освіти та не використовується в діяльності таких закладів більше ніж три роки поспіль та інші зміни, спрямовані на спрощення окремих процедур з передачі державного та комунального майна в оренду та приватизації такого майна, уточнення окремих процесів, що дозволить підвищити ефективність оренди та приватизації.

За результатами обговорення Комітетом з питань економічного розвитку було ухвалено рішення рекомендувати включити зазначений законопроект  до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.