08 серпня 2023 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому два урядових законопроекти: про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» спрямовано на  удосконалення законодавства щодо надання державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні (реєстр. №8138) та про державні резерви (реєстр. № 9079)

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» спрямовано на  удосконалення законодавства щодо надання державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні.         

Прийнятим Законом пропонується внести зміни до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» в частині:

запровадження нової форми державної підтримки, а саме часткової компенсації вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;

розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестиційний проект із значними інвестиціями;

можливості інвестору розпочати реалізацію проекту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроектні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25 відсотків від вартості загального розміру значних інвестицій;

зменшення межі розміру значних інвестицій, вкладених в об’єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору, та кількості створених нових робочих місць впродовж строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями для можливості залучення до інвестиційного процесу більшого кола суб’єктів господарювання не тільки великих, але й середніх підприємств;

встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше двох місяців).

       Законом України «Про державні резерви», метою якого є забезпечення реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву, пропонується:

розмежування державного матеріального резерву та мобілізаційного резерву, а також пропонується чітке визначення балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву та надати повноваження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів з перевірки наявності матеріальних цінностей державних резервів;

передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;

законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;

удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;

передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;

впровадити варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;

передбачити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;

звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів від сплати судового збору;

створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

 

Також прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України».

Положення прийнятого Закону спрямовані на посилення повноважень Антимонопольного комітету України з метою ефективного розслідування порушень законодавства про захист економічної конкуренції та забезпечення балансу дотримання інтересів суб’єктів господарювання. Прийнятий Закон усуває прогалини між конкурентним законодавством України та Європейського Союзу.

Норми Закону передбачають: удосконалення механізмів контролю за концентраціями суб'єктів господарювання, врегулювання порядку проведення перевірок суб'єктів господарювання, вдосконалення механізмів звільнення від відповідальності, запровадження інститутів врегулювання у справах, запровадження солідарної відповідальності відповідачів під час сплати штрафів, забезпечення фінансової незалежності Антимонопольного комітету України.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

30 листопада 2023 12:23
30 листопада 2023 10:15
29 листопада 2023 11:09
28 листопада 2023 14:30
28 листопада 2023 13:44
28 листопада 2023 12:28
27 листопада 2023 13:27
26 листопада 2023 12:27
24 листопада 2023 12:36
23 листопада 2023 16:19