Діяльність Комітету

17 березня 2023, 13:29

Комітет з питань економічного розвитку схвалив доопрацьований законопроект про внесення змін до Закону України «Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції»

 На засіданні Комітету  15 березня 2023 року розглянуто законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції (реєстр. № 5473) та альтернативний до нього (реєстр. № 5473-1)

Під час обговорення було зазначено, що на сьогодні є необхідність прийняття відповідного законопроекту, але не в запропонованих редакціях. За результатами обговорення було ухвалено рішення внести доопрацьований народними депутатами України - членами Комітету проект Закону України, який буде спрямований на удосконалення законодавства у сфері державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції, що в свою чергу забезпечить належний і ефективний контроль за якістю нехарчової продукції, а також захист суб’єктів господарювання від можливих корупційних ризиків під час здійснення перевірок.

У доопрацьованому законопроекті:

конкретизовано, що залучення посадовими особами, які здійснюють ринковий нагляд до здійснення ринкового нагляду працівників наукових установ та фахівців здійснюється за рахунок органів ринкового нагляду;

доповнено заходи ринкового нагляду новим заходом «знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання»;

передбачено право органів ринкового нагляду та суб’єктів господарювання фіксувати процес проведення планової або позапланової перевірки засобами аудіо -, фото - та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню такої перевірки, а також нижчі розміри штрафів для розповсюджувачів - юридичних та фізичних осіб - підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування (у 2 рази знижується розмір штрафу).

Народні депутати України – члени Комітету з питань економічного розвитку ухвалили рішення рекомендувати включити доопрацьований законопроект до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду в першому читанні прийняти його за основу.