27 липня 2022, 16:38 ( Секретаріат Комітету з питань економічного розвитку )

Парламентом прийнято низку законів України, які було ухвалено Комітетом.

 Верховна Рада України 27 липня 2022 року прийняла Закон України про акціонерні товариства (реєстр. №2493), який направлений на вдосконалення та подальшу гармонізацію законодавства про акціонерні товариства шляхом: запровадження механізму проведення загальних зборів із застосуванням електронного голосування; приведення ряду його норм у відповідність до законодавства ЄС, надання можливості запровадження в акціонерних товариствах однорівневої структури управління товариством, врегулювання питання відповідальності посадових осіб акціонерного товариства. 
     Крім цього, відповідні зміни вносяться до Цивільного, Господарського, Кримінального процесуального кодексів України, законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про цінні папери та фондовий ринок»,  «Про депозитарну систему в Україні» та  ряду інших законодавчих актів України.
Також Парламентом прийнято Закон України про внесення змін до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” щодо уточнення деяких положень та сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації» (реєстр. №5397).
Прийняття Закону України вдосконалить окремі положення Закону «Про приватизацію державного і комунального майна» та виключить державні підприємства з виготовлення, ремонту технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю з переліку заборонених до приватизації, що дозволить оптимізувати, роботу таких підприємств, позбавить їх зайвих для ефективної діяльності площ та приміщень та наддасть можливість перетворити їх в інші організаційно-правові форми або заснувати на їх базі підприємства державно-приватного партнерства.